Over ons

Over ons

De werkgeversverenigingen

Gebouwschil Nederland

Gebouwschil Nederland is een landelijk opererende vereniging voor dakdekkers hellende daken schubvormige dakbedekking, metselaars en gevelspecialisten.

Gebouwschil Nederland behartigt voor haar leden zowel de sociaal economische belangen als de technische aspecten van het werk, waaronder;

 • de praktijkrichtlijnen (BRL/URL)
 • bezetting in diverse normcommissies
 • stimuleren van veiligheid en gezondheid van medewerkers
 • voeren van overleg met overheid en andere beroepsgroepen
 • het verstrekken van algemene uitvoerings-voorwaarden
 • stimuleren van de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats
 • initiëren, stimuleren en promoten van opleidingen

Gebouwschil Nederland (toen nog het Hellende Dak) heeft aan de wieg gestaan van de CAO Hellende Daken. Arbeidsvoorwaarden en opleidingen zijn belangrijke onderwerpen van de vereniging. De vereniging is nauw betrokken bij alle initiatieven die rond deze onderwerpen worden genomen.

Vakfederatie Rietdekkers

De Vakfederatie Rietdekkers is de brancheorganisatie van rietdekkers in Nederland. Zij behartigt de belangen van de zelfstandige rietdekkers en rietdekbedrijven, zowel op economisch als op sociaal gebied. Zij doet dit o.a. door:

 • het promoten van het rieten dak
 • het organiseren van opleidingen tot rietdekker
 • het geven van technische voorlichting
 • het voeren van overleg met de overheid en andere beroepsgroepen
 • het stellen en bewaken van kwaliteitseisen
 • het uitgeven van een vaktechnisch tijdschrift

De Vakfederatie heeft een facilitair bureau, Riet ABC BV om vorm en inhoud te geven aan bovenstaande activiteiten. Alle rietdekbedrijven waar de ondernemer het vakdiploma rietdekken bezit kunnen lid worden van de Vakfederatie Rietdekkers.

Nederlandse Vereniging van Leidekkers

De Nederlandse Vereniging van Leidekkers is de brancheorganisatie van leidekkers in Nederland. Zij vertegenwoordigt de bedrijven die regelmatig leidekkers- en loodgieterswerk uitvoeren op monumentale panden, zoals kerken en kastelen.

De leden van de vereniging onderscheiden zich duidelijk van andere bedrijven die leisteenwerken uitvoeren. De belangrijkste kenmerken van de aangesloten bedrijven zijn; ambachtelijk vakmanschap (vaak wordt de ambacht van vader op zoon doorgegeven), ze hebben een rijke ervaring en kwaliteit staat bovenaan.

Met hun traditionele werkwijze zijn ze ook in staat het hele dak voor hun rekening te nemen: naast authentieke leibedekkingen verzorgen zij ook het lood, – koper- of zinkwerk. Die unieke combinatie maakt dat opdrachtgevers, hun opdrachten met een gerust hart aan de leden van de vereniging toevertrouwen.

De vereniging doet er alles aan om het ambachtelijke vakmanschap te behouden en de onderscheidende kracht verder te vergroten. Zij doet dit onder andere door:

 • certificering
 • veiligheid
 • opleiding

De werknemersvereniging

LBV

LBV is een vereniging van- en voor werknemers en werkzoekenden en is opgericht in 1969. LBV wordt door haar leden gezien als een echte vraagbaak. De service die LBV verleent richt zich namelijk niet alleen op arbeidszaken. Er wordt onder andere ook advies gegeven op het gebied van uitkeringen, zoals van WW, WIA of AOW-uitkeringen. Daarnaast beschikt LBV over een uitstekende belastingservice.

Het doel van LBV is de belangen te behartigen van werknemers, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden, alsmede hun gezinnen. In het bijzonder voor zover deze belangen liggen op het terrein van arbeid.

LBV tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen zoals:

 • het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s)
 • het geven van bijstand en voorlichting aan haar leden inzake hun individuele loon- en arbeidsvoorwaarden, recht op uitkering en rechtspositie
 • het geven van bijstand en voorlichting aan haar leden inzake hun collectieve loon- en arbeidsvoorwaarden