Leren en ontwikkelen Leidekken

Leidekken

Het is een vak apart: daken voorzien van leistenen, al of niet in combinatie met lood-, koper- en zinkwerk. Dit ambacht wordt in ons land door een beperkt aantal specialisten beoefend.

De toepassing van leien heeft een lange geschiedenis. Door de eeuwen heen hebben leien zich bewezen als fraai en duurzaam materiaal, dat diverse voortreffelijke eigenschappen bezit. Dankzij deze eigenschappen is er een groot scala van toepassingen.

Ambachtelijk vakmanschap en kwaliteit staat bovenaan. Om het ambachtelijke vakmanschap te behouden en de onderscheidende kracht verder te vergroten wordt er door de Nederlandse Vereniging van Leidekkers geïnvesteerd in certificering, opleiding en veiligheid.

De opleiding die gevolgd kan worden is de primaire opleiding  Leidekken. Daarin wordt een leerling opgeleid tot een echte vakman. Deze opleiding voor het leggen van pannen is een echte praktijkopleiding. Ervaringen bij een leerbedrijf worden afgewisseld met praktijkscholingsdagen en theorieonderwijs via de computer. Alles om de leerling klaar te stomen voor het echte vak. Te beginnen met BBL2 – beroepsbegeleidende leerweg niveau 2.

Opleidingen