Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen

Wat kunt u doen als werkgever?

Leren binnen het bedrijf
Om te beginnen kunnen jouw medewerkers binnen het bedrijf opgeleid worden op verschillende gebieden. Je kunt als werkgever bijvoorbeeld toolbox-presentaties geven over verschillende onderwerpen. Op deze manier hou je onderwerpen actueel en je medewerkers scherp.

Vanuit het OOHD worden ondersteunende middelen voor toolbox-presentaties ontwikkeld die je hier kunt downloaden. Begin bijvoorbeeld eens met de Toolbox presentatie Safety First en de Factsheet Safety First. Deze presentatie en de factsheet zijn een leidraad om veiligheid op de werkvloer te benadrukken en jouw medewerkers te betrekken bij het onderwerp.

Leermiddelen voor de medewerkers
Goed opgeleide medewerkers functioneren en presteren beter, het motiveert en houdt hen scherp. Kortom, scholing verhoogt de productiviteit, het is goed voor het imago en de continuïteit van je bedrijf.

Door te investeren in de toekomst van jouw medewerkers geef je, als werkgever, aan dat je in hem of haar gelooft. Medewerkers gaan zich verbonden voelen met het bedrijf wat het personeelsverloop flink kan verlagen. Goed opgeleid personeel is waardevol. Hoe meer vaardigheden een werknemer heeft, hoe flexibeler hij of zij inzetbaar is binnen het bedrijf.

Hieronder vind je meer informatie over de opleidingen voor leidekken, pannendekken en rietdekken.

Cursussen en opleidingen voor

Factsheet Safety First

Cursussen en opleidingen voor

Toolbox presentatie Safety First

Cursussen en opleidingen voor

Leidekken

Cursussen en opleidingen voor

Pannendekken

Cursussen en opleidingen voor

Rietdekken