Formulier subsidie aanvraag

Formulier subsidie aanvraag

Subsidieaanvraag

Verder ontvangt het OOHD graag de volgende formulieren:
– een kopie van de factuur
– naam van de deelnemer(s)
– presentielijst

Dit kunt u opsturen naar Floris Grijpstraat 2, 2596 XE Den Haag, of mailen naar info@cao-hd.nl