Contact

Contact

Gebouwschil Nederland
Nieuweweg 226
3905 LT  Veenendaal
Telefoon: 0318 – 54 49 03
E-mail: secretariaat@gebouwschilnederland.nl
Website: www.gebouwschilnederland.nl

Vakfederatie Rietdekkers
Touwslager 7
3861 SP Nijkerk
Telefoon: 033 – 246 44 50
E-mail: vakfederatie@riet.com
Website: www.riet.com

Nederlandse Vereniging van Leidekkers

Postbus 151
8440 AD Heerenveen
Telefoon: 0513 – 62 40 58
E-mail: info@leidekkersvereniging.nl
Website: www.leidekkersvereniging.nl

Landelijke Belangen Vereniging
Hoofdkantoor LBV
Verzamelgebouw Zuid
Strevelsweg 700/612
3083 AS Rotterdam
Telefoon: 010 – 481 80 11
E-mail: lbv@lbv.nl
website: www.lbv.nl

Het secretariaat van de stichting wordt uitgevoerd door de Eendracht BV te Den Haag.
website: www.eendrachtbv.nl