Nieuws Vakdiploma Rietdekker (Allround Rietdekker)

Vakdiploma Rietdekker (Allround Rietdekker)

21 januari jl is de eerste week van de opleiding Vakdiploma Rietdekker van start gegaan. De 9 deelnemers hebben de opleiding op de nieuwe trainingslocatie in Nijkerk gevolgd.

Het Vakdiploma Rietdekker is een opleiding bedoeld voor rietdekkers met minimaal 4 jaar ervaring op het dak, of voor rietdekkers in het bezit van het diploma Dakdekker Riet 2. De opleiding is opgezet door de Vakfederatie Rietdekkers en wordt uitgevoerd door de RON. De opleiding kent 2 opleidingsweken. In januari start de 1e lesweek, in februari het jaar daarop de 2e lesweek en de examens. Legt de deelnemer de opleiding met goed gevolg af, dan komt deze in het bezit van het “Vakdiploma Rietdekker”. Dit Vakdiploma is een vereiste voor het lidmaatschap van de Vakfederatie Rietdekkers.

De eerste opleidingsweek is voornamelijk theoretisch van aard. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. bouwfysica, dakconstructies, materialenkennis, bestek en tekeninglezen en calculeren. De eerste week wordt ook een dagcursus “kwaliteit van riet” gegeven.

Na de eerste week gaan de leerlingen weer aan het werk op het dak. Gedurende het jaar krijgen ze een werkbezoek en zullen ze praktijkopdrachten moeten maken. D.m.v. een portfolio moeten ze aantonen dat ze de diverse beoordelingseenheden beheersen.

De 2e lesweek staat in het teken van de theorie- en praktijkexamens. Op de nieuwe locatie te Nijkerk zullen de deelnemers een praktijkwerkstuk moeten maken.

Het Vakdiploma Rietdekker wordt gesubsidieerd vanuit het OOHD. Klik hier (link toevoegen) voor de voorwaarden. Ook kunt u voor deze opleiding de voucher inzetten.