Nieuws Heeft u een voucher ontvangen? Maak er gebruik van!

Heeft u een voucher ontvangen? Maak er gebruik van!

Zoals u weet hebben in 2012 de drie werkgeversverenigingen, te weten GNL (voorheen HHD), VFR en NVVL, samen met de werknemersvereniging LBV een arbeidsvoorwaarden CAO afgesloten die alleen geldt voor leden de drie verenigingen, de CAO voor Hellende Daken. Gelijktijdig met het afsluiten van deze CAO werd gestart met de voorbereiding en inrichting van een eigen opleidingsfonds; het OOHD.

Om de oprichting van de CAO’s te kunnen financieren is destijds aan de leden van de brancheverenigingen een bijdrage gevraagd, met de toezegging dat de bijdrage op een later moment beloont gaat worden.

Begin 2018 zijn de bedrijven die de gevraagde bijdrage hebben geleverd beloont en hebben als dank een opleidingsvoucher ontvangen. Op de voucher staat een bedrag welke gebruikt kan worden voor opleidingen of voor subsidiabele cursussen/trainingen van het OOHD.

Het bedrag op de voucher hoeft niet ineens gebruikt te worden. De voucher kan op verschillende momenten en voor verschillende opleidingen/cursussen of medewerkers ingezet worden. Ook is de voucher te combineren naast de bestaande subsidieverzoeken die het OOHD u biedt. De voucher heeft een geldigheid tot en met 31 december 2021. Laat deze dus niet verlopen!

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de voucher, neem dan contact op met het OOHD secretariaat via 085-48 99 050 of mail naar info@opleidingenhellendedaken.nl de medewerkers helpen u graag verder.