Nieuws OOHD biedt opleiding monteur Steigerbouw

OOHD biedt opleiding monteur Steigerbouw

De wettelijk verplichte opleiding monteur Steigerbouw nu met subsidie te volgen via het Opleidingsfonds voor Hellende Daken (OOHD)

Sinds 1 januari 2017 is het noodzakelijk voor steigerbouwers om geregistreerd te staan in het Centraal Diploma Register voor de Steigerbouw. Dat kan wanneer u uw vakbekwaamheid heeft aangetoond. Steigerbouwers die hun vakbekwaamheid niet kunnen aantonen kunnen niet aan het werk.

Richtlijn Steigers is bedoeld voor iedereen die in professionele zin te maken heeft met steigerbouw of steigers gebruikt. Het is verplicht voor alle steigers die in de bouw worden gebruikt, ongeacht welke hoogte. Tot nu toe is alleen de aluminium rolsteiger uitgezonderd. Beschikt iemand over het diploma MBO 2 of MBO 3 steigerbouw, dan voldoet diegene daarmee al aan die eis. Heeft iemand dat diploma niet, dan moet er examen gedaan worden om het erkende certificaat te behalen.

Een steiger wordt gezien als een hoog risicovolle hulpconstructie waarbij eventuele ongevallen kunnen leiden tot ernstig letsel en forse schade. Zowel vanuit Inspectie SZW en verzekeraars is er een sterke druk om verantwoord op hoogte te werken op veilige steigerconstructies. Met SZW zijn afspraken gemaakt over de naleving.

Niet iedereen is hiervan op de hoogte en veel werkgevers laten hun medewerkers zonder opleiding en het bijbehorende certificaat steigers bouwen. Hiermee wordt een groot risico genomen, een risico wat niet genomen mag worden!

Wat doet OOHD voor u?
Voor het OOHD is veilig werken een belangrijk speerpunt. OOHD is voor haar leden op zoek gegaan naar een aanbieder van deze opleiding die voldoet aan de wettelijke eisen. In deze zoektocht zijn wij uitgekomen op Bouwradius. Zij zijn een geschikte opleider die u en uw medewerkers volgens de wettelijke normen de opleiding monteur steigerbouw aanbiedt.
Waar en wanneer is de opleiding te volgen

De opleidingen worden op verschillende data en op een aantal locaties in Nederland gegeven. Ook biedt OOHD in samenwerking met Bouwradius u de mogelijkheid om de opleiding ‘incompany’ te laten plaatsvinden. Met een minimumaantal van 8 deelnemers kan deze opleiding speciaal voor uw medewerkers georganiseerd worden. Omdat de opleiding op een geaccrediteerde Steigerbouwtrainings- en examen locatie moet plaatsvinden, zal de ‘incompany’ training niet bij u op locatie plaatsvinden maar op een locatie bij u in de buurt.

Subsidie via het OOHD
Bedrijven die voor hun medewerkers premieafdracht doen aan het OOHD, krijgen subsidie voor deze opleiding. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal dagen dat uw medewerker deze opleiding volgt.

Meer informatie of aanmelden
Wilt u meer informatie over de opleiding monteur steigerbouw of u medewerkers aanmelden voor de opleiding neem dan contact op met het OOHD-secretariaat via info@cao-hd.nl of 085 489 90 50.