Nieuws Nieuw opleidingssysteem GAan in de Bouw van start

Nieuw opleidingssysteem GAan in de Bouw van start

GAan in de Bouw heeft een nieuw onderwijs en organisatiemodel voor de Gespecialiseerde Aanneming ontwikkeld. De opleiding Hellende Daken maakt daar onderdeel vanuit. De start van de eerste module van de opleiding Hellende Daken was tevens de officiële start voor GAan in de Bouw. De opleiding Hellende Daken bestaat uit verschillende modules. In een meerdaagse vooral op de praktijk gerichte cursus worden de bij de module behorende theorie (vakkennis) en praktijk (vakvaardigheden) behandeld. Elke module wordt afgesloten met een praktijkexamen. Is men geslaagd ontvangt men een NLQF gecertificeerd bedrijfstakcertificaat. Geen jarenlange studies meer voor het behalen van de benodigde vak competenties.

Vanuit OOHD is er subsidie verstrekt voor het ontwikkelen van deze modules en het opzetten van trainingslocatie(s). Eind oktober was het zover en is de eerste locatie, gevestigd in Horst, in gebruik genomen. Op deze nieuwe locatie hebben 7 deelnemers een module gevolgd en alle 4 de examenkandidaten hebben ook de proeve van bekwaamheid afgelegd. De uitslag was voor allen positief, met cijfers van 6,7 – 6,8 – 7,1 en 7,4. Een mooi resultaat!

Wilt u meer informatie over de verschillende modules, klik dan hier. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met het opleidingssecretariaat via info@opleidingenhellendedaken.nl of 085 – 489 90 50.

Trainingslocatie Horst