Nederlandse Vereniging van Leidekkers

Nederlandse Vereniging van Leidekkers

Het is een vak apart: daken voorzien van leistenen, al of niet in combinatie met lood-, koper- en zinkwerk. Dit ambacht wordt in ons land door een beperkt aantal specialisten beoefend.

Lees hier meer over de Nederlandse Vereniging van Leidekkers